Counter Pulsa

Dihandap conto Ucapan Selamat Idul Fitri 1437H dina basa Sunda,  manawi tiasa janten bahan referensi. Hatur Nuhun.

Ucapan Selamat Idul Fitri 1437H basa Sunda

Rumaos diri seueur kalepatan,
Sok heureuy kamalinaan,
Bilih aya tutur saur nu teu kaukur,
reka basa nu pasalia,
laku lampah nu teu merenah,
dugi ka ngaraheutkeun manah,
Kaciwit kulit kabawa daging,
Tunggul dirarud catang dirumpak,
karumpak ungkara basa,
Bilih kantos nyungkelit dina ati,
tugenah dina manah,
kasiku catur, katajong omong ku pribados,
dina Idul Fitri ieu..
Taya basa nu bisa direka,
taya saur nu bisa jadi pangjajap catur,
lintang ti kedalna
Wilujeng Boboran Shiam 1437H
Neda dihapunten tina samudayaning kalepatan
boh nu dihaja atanapi nu teu dihaja
ti lahir tumekaning batin.
hayu urang sami-sami ngaberesihkeun
rereged ati..
tina khilaf sinareng dosa..

Taqobbalallahu minna wa minkum,

SUGIRI (UWA)
Sakulawargi
http://sugiri.net

Komentar

komentar